Belépés tagoknak

Képtár

Naptár
2019. április  
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

További hírek

A Szent György Lovagrend ezen honlapja hamarosan megújul, a régi oldal pedig archiválásra kerül.

(2019. április 7. 16:17)


Lovagrendünk 2019. július 15-20. között Pécsett rendezi meg XXVI. Nyári Egyetemét

(2019. március 31. 14:45)


Ádvent és Karácsony napjaiban a Szent György Lovagrend a Dél-Dunántúlon is segített rászorulóknak.

(2018. december 27. 14:14)


Megrendülten, szomorú szívvel, de isten akaratában megnyugodva értesítelek benneteket, hogy lovagrendünket pótolhatatlan veszteség érte. Életének 86. évében elhunyt lovag dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja.

(2018. november 26. 09:08)


A Szent György Lovagrend, a Szent Gellért Lovagrend, a Nemzeti Fórum, és Keszü Önkormányzata közös megemlékezését a keszüi Szent Anna templomban tartottuk meg 2018. október 23-án este 18 órakor, ahol Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke volt az ünnepi szónok.

(2018. november 4. 20:38)

Közhasznúsági beszámoló a Szent György Lovagrend 2012. évi munkájáról

2012. év folyamán a lovagrend és magisztrátusa négy alkalommal ülésezett, melyen tizennégy határozatot hozott és ezeket maradéktalanul végrehajtotta. A március 22-én megtartott rendi tanács ülésén minden priorátus képviseltette magát, és az évi munkaterven kívül kiemelten foglalkoztunk a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi és a délvidéki, valamint a nyugat-európai nagypriorátus munkájával és a kapcsolattartás javításával. A munkatervek elkészítése során minden priorátusnál első helyen kiemelt feladat a karitatív munka volt. A Magyarországon működő tíz nagypriorátusban tizenhat priorátus működik, melyek megyénként végzik el közhasznúsági feladataikat. Iskolák, óvodák és egyházi intézmények támogatására, nyugdíjas otthonok, kulturális szervezetek, szociálisan rászorulók segítésére került sor az év során. Minden priorátus szervezett étel és ruhaosztást. A karitász tevékenység 2012-ben 29.388.750 Forintot tett ki.

A lovagrend második helyen kiemelt közhasznú tevékenysége a tudományos munka. Ennek legfontosabb állomása a XIX. nyári egyetem volt, melyet a Szent György Lovagrend Délvidéken, Szabadkán rendezett meg július hónapban. Az egyetemen hatvanhét fő vett részt, nem csak Magyarországról, hanem Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és Nyugat-Európából. A tudományos előadásokon kívül a hallgatók és az előadók megismerkedtek a Délvidék nevezetességeivel, valamint a szabadkai temetőben keresztet állítottunk fel a magyar áldozatok emlékére, melyet lovag Erdős Péter készített. Az egyetem költségvetésének 80%-át a lovagrend biztosította, a fennmaradó 20% adományokból és költségtérítésből gyűlt össze. A nyári egyetemen kívül a priorátusok kiállításokat és tudományos előadásokat szerveztek, ezek közül kiemelkedik a Borsod, Heves és Nógrád megyei nagypriorátus által szervezett emlékülés, mely „Eger az Anjou királyok korában” címmel került megrendezésre.

Harmadik kiemelt feladatunk az ifjúság nevelése és segítése. A Szent György Lovagrend 2012-ben is támogatta a tuzséri Kárpát-medencei Magyar Gyermektábort 300.000 Forinttal. Visegrádon kívül apródképző működik Szombathelyen és Nyíregyházán is. A 6-16 éves gyermekek megismerkednek a középkor kultúrájával, viselettörténetével, valamint elsajátítják e korszak fegyvereinek használatát. A visegrádi apródképző növendékei egy hetes táborozáson vettek részt augusztusban lovag Kassai Lajosnak köszönhetően Kaposmérőn.

A lovagrend az év során részt vett a legjelentősebb egyházi és nemzeti ünnepeinken: a ’48-as megemlékezésen, a csíksomlyói búcsún, a Szent Jobb körmeneten.

A felvidéki nagypriorátus a karitatív tevékenységen kívül kiállítást szervezett Somogyi Győző képeiből Nyitracsehin, ahol egész napos programmal várták a szórvány magyarságban élőket. Novemberben Nagyszombatban emlékmisét és koszorúzást szerveztek a négy Esterházy tiszteletére, akik 1652. november 26-án a vezekényi csatában hősi halált haltak. 

A kárpátaljai nagypriorátus az év során 40.894 adag ételt osztott ki, húsz kisdiákot támogatott és a Nyugat-Európából érkező segélyeket osztotta szét. Kiemelten támogatta az időseket és a szociálisan rászorulókat. Megszervezte a Magyarországon történő gyógykezeléseket.

Az erdélyi nagypriorátus az elmúlt évben négy új priorátussal gazdagodott, így működése egész Erdélyre kiterjed. A priorátusok a karitatív tevékenységen kívül részt vettek legfontosabb nemzeti ünnepeinken, Marosvásárhelyen címerkiállítás nyílt a Vártemplomban, a Bolyai Líceumban karácsonyi ünnepséget szerveztek.

A délvidéki nagypriorátus részt vett a nyári egyetem lebonyolításában, kulturális programokat szervezett és megemlékezéseket tartott.

A nyugat-európai nagypriorátus 2012-ben is pótolhatatlan segítséget nyújtott a lovagrend feladataihoz. A nagypriorátus 67.830 Eurót fordított karitatív tevékenységre. A legnagyobb támogatást Délvidék kapta, ahol több mint száz magyar gyermek egyéves iskoláztatásának költségeit fedezték, valamint lovag Mátyus András nagyprior templom felújítási munkát támogatott. A saarlandi nagypriorátus 6.000 Euróval támogatta a Szent György Lovagrend ifjúsági nevelését, 6 notebookot adományozott, mely szintén a gyermekek fejlődését segíti elő. A szintén általuk adományozott mentőautó a kárpátaljai és a beregi betegeket segíti. 5.000 Eurós adományuknak köszönhetően a lovagrend beregsurányi házának gazdasági épületeit sikerült felújítani. Lovagdáma dr. Gotthardt Csilla két teherautó ruhaneműt juttatott el az év során Visegrádra és Egerbe. A szentegyházi kórust, egy erdélyi tánccsoportot és az erdélyi Csibész Alapítványt támogatta.

A Szent György Lovagrend működésének gazdasági alapjait a rendtagok tagdíjából, adományokból és céltámogatásokból fedezte. A Szent György Lovagrend munkáját irányító magisztrátus tisztségviselői közösségi munkájukért semmiféle juttatásban nem részesültek. Ezúton mondunk köszönetet a támogatóknak, akik ezzel közhasznú munkánk sikerét segítették.

 

Visegrád, 2013. március 26.

lovag Cseke László

mb. kancellár