Belépés tagoknak

Képtár

Naptár
2019. április  
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

További hírek

A Szent György Lovagrend ezen honlapja hamarosan megújul, a régi oldal pedig archiválásra kerül.

(2019. április 7. 16:17)


Lovagrendünk 2019. július 15-20. között Pécsett rendezi meg XXVI. Nyári Egyetemét

(2019. március 31. 14:45)


Ádvent és Karácsony napjaiban a Szent György Lovagrend a Dél-Dunántúlon is segített rászorulóknak.

(2018. december 27. 14:14)


Megrendülten, szomorú szívvel, de isten akaratában megnyugodva értesítelek benneteket, hogy lovagrendünket pótolhatatlan veszteség érte. Életének 86. évében elhunyt lovag dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja.

(2018. november 26. 09:08)


A Szent György Lovagrend, a Szent Gellért Lovagrend, a Nemzeti Fórum, és Keszü Önkormányzata közös megemlékezését a keszüi Szent Anna templomban tartottuk meg 2018. október 23-án este 18 órakor, ahol Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke volt az ünnepi szónok.

(2018. november 4. 20:38)

Lovag Pertti Torstila az ELTE díszdoktora

Az ELTE Szenátusa 2015. májusi ünnepi közgyűlésén díszdoktorrá fogadta lovag Pertti Torstilát, a Finn Köztársaság korábbi államtitkárát, egykori nagykövetet, a Finn Vöröskereszt jelenlegi elnökét. Az ülésen, amelyet Mezey Barna rektor nyitott meg, részt vettek az egyetem vezetői, a Karok dékánjai, nagykövetek, állami vezetők, a társegyetemek képviselői és meghívott vendégek.

Az idei Pázmány-előadást Bányai Éva, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének professor emeritusa tartotta „Hipnóziskutatás: okkult jelenségtől a tudomány főáramáig 45 év alatt” címmel.

Az előadás után díszdoktori címet adományoztak David Andreu, Ron Akehurst, Rainer Pitschas professzoroknak és lovag Pertti Torstila korábbi finn nagykövetnek.Pázmány-nap 2015
Lovag Pertti Torstila évtizedek óta dolgozik a magyar-finn kapcsolatok erősítéséért: 1976 és 1978 között a budapesti finn nagykövetség titkáraként, 1992 és 1996 között nagykövetként. Hazai nagyköveti megbízatásának lejártát követően 1996 és 2000 között a finn külügyminisztérium politikai igazgatója, majd helyettes államtitkára volt. 2002 és 2006 között Finnország stockholmi nagykövete, 2006-tól pedig a finn külügyminisztérium politikai államtitkára. 2014. március 1-jén vonult nyugdíjba, azóta a Finn Vöröskereszt elnöki tisztét tölti be. A Szent György Lovagrend 2002-ben fogadta tagjai közé.
Korábban így írt hazánkhoz fűződő viszonyáról: „Magyarország harmincnyolc éves pályámon valamennyi állomáshelyem közül a legnagyobb hatást gyakorolta rám. (…) Magyarországhoz fűződő baráti kapcsolatom immár három évtizede szilárdan fennmaradt. A kapcsolat tartalmát a magyar emberek, a kultúra, a történelem és a nyelv adják.” Pertti Torstila budapesti nagyköveti megbízatásának végén, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült. Pertti Torstila kiemelte, hogy mintegy negyven éve kíséri figyelemmel hazánk sorsának alakulását. A volt nagykövet az Európai Unió kiemelt jelentőségére is felhívta a figyelmet, díszdoktorrá avatásához Forrai Kristóf, a finnországi magyar nagykövet levélben gratulált.
 

Pázmány-nap 2015
Ron Akehurst a Sheffieldi Egyetem professzora, az egészség-gazdaságtan, az egészségügyi technológiák értékelésének nemzetközi hírű kutatója. Akehurst professzor alapította a Sheffieldi Egyetemen a világhírű School of Health and Related Research kutatóintézetet, alapító tagja volt a National Institute of Clinical Excelllence-nek, az Egyesült Királyság egészségügyi technológiákat értékelő központjának, amely számos ország számára jelent igazodási pontot. A TáTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék 2010-ben alapított Nemzetközi Tanácsadó Testületének első elnökeként évtizedes nemzetközi tapasztalataival segítette a Tanszék oktatási stratégiájának kialakítását, az Egészségpolitika Tervezés és Finanszírozás mesterszak elindítását, jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a képzés tartalmát e tanévtől kezdve az alacsony és közepes jövedelmű országok egészségügyére reflektáló, angol nyelvű nemzetközi képzéssé alakítsák. Ron Akehurst oktatóként is segíti az ELTE-n folyó egészség-gazdaságtani képzést. A professzor köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy mindenkori kollégáinak is szól az egyetem kitüntetése. Elmondta, az ELTE-n nagyszerű intellektuális kihívásokkal szembesült, valamint örömét fejezte ki, hogy Kaló Zoltán és Vokó Zoltán vezetésével kimagasló szakmai munka folyik szakterületén. 


Pázmány-nap 2015
David Andreu a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem professzora. Tudományos munkásságát a szerves kémia, a biomolekuláris kémia, a gyógyszer- és immunkémia területén fejti ki. A professzor munkásságának kiemelkedő területe a szintetikus antigének kutatása, olyan fehérje- és peptid alapú vegyületek létrehozása, amelyek alkalmasak mesterséges vakcinaként, illetve diagnosztikumként a száj- és körömfájás, a herpes simplex virus illetve a HIV-1 vírus elleni immunitás kialakítására, illetve a fertőzések korai kimutatására. Elévülhetetlen érdemei vannak az első magyarországi – egyben első ELTE-s részvétellel létrehozott – EU-Tempus program (1991–1994) konzorcium létrehozásában, amelyben a TTK Szerves Kémiai Tanszék, a Nottinghami Egyetem és a Barcelonai Egyetem vett részt, valamint 2001 és 2005 között Egyetemünk professzorainak témavezetésével és Andreu professzor laboratóriumának közreműködésével valósult meg az EU Cost Chemistry program is. Számos alkalommal volt vendégoktató az ELTE-n, laboratóriumában ELTE-s hallgatókat, doktoranduszokat és oktatókat fogad. A professzor beszédében elmondta, rendkívül büszke a kitüntetésre. Méltatta a Hudecz Ferenc egyetemi tanár, Egyetemünk korábbi rektora által kezdeményezett, mintegy negyed évszázada tartó spanyol–magyar szakmai kapcsolat eredményeit és jövőbeli lehetőségeit is.

Pázmány-nap 2015
Rainer Pitschas, a Német Közigazgatás-tudományi Egyetem (Speyer) professor emeritusa a német és az európai közigazgatás-tudomány és közigazgatási jogtudomány elismert képviselője. A szociális és egészségügyi jog egyik legkiválóbb ismerője Németországban, pályája elején több évig vezette a berlini szociális hatóságot, jelenleg is a német társadalombiztosítási reformfolyamat meghatározó szereplője az egészségügyi ellátás átalakításáért felelős szakmai bizottság elnökhelyetteseként. Számos európai és ázsiai ország közigazgatási rendszerének megújításában és modernizálásában vett részt. Pitschas professzor az ÁJK-val – kutatási területeire figyelemmel elsősorban a Közigazgatási Jogi Tanszékkel – az 1990-es évek második fele óta épített ki szorosabb kapcsolatokat, segítségével lehetőség nyílt több egyetemi kolléga speyeri továbbképzésére és a tudományos együttműködés megerősítésére. Az oktatási és kutatási együttműködés mellett értékes szakirodalmi művek adományozásával is segítette a Közigazgatási Jogi Tanszék munkáját. A professzor német nyelvű köszönőbeszédében felidézte évtizedekre visszanyúló kapcsolatát Egyetemünkkel, hangsúlyozta, nagyon fontos számára a jogi kar oktatóival való tudományos együttműködés.