Belépés tagoknak

Képtár

Naptár
2017. december  
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

További hírek

Mély fájdalommal, de a feltámadás reményébe vetett hittel tudatjuk, hogy szeretett rendtársunk, Lovag Szentgyörgyi Szabó Miklós 2017. december 10-én megtért a Teremtőhöz.

(2017. december 15. 16:08)


Néhány hónapja tanulmányozható az Anjouk Európáját mint politikai térséget ismertető honlap, amelyet november végén a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Győrffy György emlékkonferencián mutatott be Csukovits Enikő történész. Bár a nemzetközi project keretében megvalósuló kutatás adatainak feldolgozása jelenleg is tart, már most is képet kaphatunk Anjou királyaink, a nyugati rokonságétól eltérő kormányzati stratégiájáról

(2017. december 10. 00:24)


2017. szeptember 23-án a felvidéki Rozsnyóhoz közeli Várhosszúréten lelkünket és nemzeti összetartozásunkat erősítő rendezvényen vehettünk részt vendéglátóink, a Gömöri Kézművesek Társulásának elnökének (Nagy György) és Ulman István fafaragó művész meghívására.

(2017. szeptember 29. 20:37)


Emléktáblát avattak lovag N. Szabó Sándor, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagjának emlékére Pécsett, egykori lakóházának falán. A kezdeményezés feleségétől, lovagdáma Unger Pálmától származik.

(2017. augusztus 23. 21:52)


A Baranya és Tolna Megyei Nagypriorátus vezetője, lovag Kator György erdélyi és kárpátaljai gyerekeket látott vendégül.

(2017. július 9. 09:03)

Lovagok szellemi kincsekkel

Halicsi hadjáratok, majtényi zászlóletétel, protestáns nemzeti értékek - ezek a témák is dúsították a Szent György Lovagrend nyári egyetemének idei, immár XXII. alkalmát. A program az idén a Nyíregyháza-Szatmérnémeti térségben zajlott. Lovag Dr. Bárdos István a Nyári Egyetem főszervezője, a magisztrátus tagja válaszolt a Présház Hírportál kérdéseire.

- Új, jövőbe mutató felismerés gyarapította-e a Lovagrend szellemi kincstárát?


- A Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Tuzsér háromszögben megvalósult nyári egyetemet a legekkel jellemezhetjük. A program megvalósításában közreműködők száma minden eddigi rekordot megdöntve, meghaladta a száz főt. Harminc nagy presztízsű, tudományos fokozattal – PhD, MTA Dr, professzor, docens, múzeumi tudományos munkatárs címmel – rendelkező előadó vállalta - ellenszolgáltatás nélkül - a közreműködést. Ők Kárpátaljáról, a Partiumból, a Bánságból és belső Magyarországról érkeztek hozzánk. Először fordult elő, hogy hallgatóink a Kárpát-medence egészét, az Európai Nagypriorátust és belső Magyarországot képviselték. A program soha ilyen mértékű médiatámogatásban nem részesült. Kiemelkedő és hosszabb távon is nagy jelentősége volt annak, hogy Tuzséron a Kárpát-medencei gyermek kézműves és hagyományápoló tábor résztvevőivel együtt mintegy kétszázan élvezhettük a Szent György Lovagrend Hagyományőrző Tagozatának lovagi torna bemutatóját. Legnagyobb szellemi nyereségünknek azt tekinthetjük, hogy ezt a feladatot jó együttműködéssel, a Szent György Lovagrend, az egyetemi polgárok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Önkormányzata és más támogatók anyagi áldozatvállalásával, önzetlen és áldozatos munkájával sikerült megoldanunk.

Nyári Egyetem 2015.

- Adódott-e, hogy belső-magyarországi lovagok segítették partiumi emberek egymásra lelését, műhellyé alakítását?

- Az előadók kiválasztása és a tematika kialakítása során arra a műhelymunkára támaszkodhattunk, amely a szakemberek között évek óta eredményesen zajlik. Elegendő talán, ha Dr. Németh Péter régész, művészettörténész a Jósa András Megyei Múzeum nyugalmazott igazgatójának és Dr. Kiss Imola Szatmárnémeti művészettörténésznek és lovag Tóth Géza Ivor műemlékvédelmi szakmérnöknek a Szatmár vármegyei templomok, várak és egyéb műemlékek felmérésére és publikálására irányuló közös munkájára utalok. A Szent György Lovagrend szempontjából jelentős eredmények tekintjük, hogy a Partiumból és a bánsági Temesvárról olyan szimpatizánsok érkeztek közénk hallgatóként, előadóként, akik a jó eséllyel gyarapíthatják a Partiumi Nagypriorátus lovagjainak a számát és reményt adhatnak ahhoz, hogy a jövőben Temesvár központtal létrejöhet egy Bánsági Priorátus.

- Mekkora lökést adott a Szent György Lovagrend Nyári Egyeteme az európai Balassi-folyamatnak?

- A kérdésre a választ a megvalósult program és a hallgatók és előadók vasárnaptól szombatig tartó intenzív együttléte, az ezzel járó nyilvános megszólalások és kötetlen beszélgetések adják. A program összeállítása, az előadók kiválasztása során mindvégig az volt a cél, hogy az 1920-előtti Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyék által lefedett tájban, térségben lezajló történelmi és egyéb szempontból fontos eseményeket, folyamatokat, jelenségeket ne önmagukban, hanem országos és európai összefüggésükben tárjuk hallgatóink elé. Amikor például a XVII-XVIII század török- és Habsburg-ellenes felkelésekről, a Rákóczi szabadságharccal kapcsolatos előadásokra készültünk, tárogató hangjai kíséretében megkoszorúztuk a majtényi zászlóletétel emlékét idéző obeliszket, és Szatmárnémetiben azt az emléktáblát, amelyik az aláírás helyére utalt. Az emlékműnél, majd a másnapi előadásokban előadóink jóvoltából nem kellett megelégednünk annak konstatálásával, hogy a túlerővel szemben alulmaradtunk. Annak is sikerült hangot adnunk, hogy az adott európai nagyhatalmi érdekrendszerben mi játszott a kezünkre, és mi ellenünkre. Így vált érthetővé, hogy az adott viszonyok között megkötött Szatmári béke felért egy győzelemmel. Nem véletlen, hogy az ily módon megvalósult előadások, a Nyári Egyetemek történetében példa nélküli aktivitást váltottak ki, ahogy mi akkor és ott magunkat neveztük, a jelenlévő egyetemi polgárokból. Úgy gondolom, hogy Szatmárnémetiből érkezett előadónk, Mandula Tibor levelének alábbi részlete mindennél ékesebben megadja a választ a kérdésre: „Nagyon tanulságos volt ez a hét, amit együtt töltöttünk, hogy az elhangzott előadások révén közösen éljük át dicső történelmi múltunk sorsdöntő mozzanatait, erősítvén identitástudatunkat, együvé tartozásunkat. Nagyon tanulságos volt a szabadegyetem programja, melynek keretében kiváló, magas szintű előadásokat hallgathattunk, különböző korokból, ami szellemileg és lelkileg erős feltöltődést jelentett számomra. Jó volt együtt lenni és remélem, hogy még lesz alkalmam találkozni Önökkel...”

Forrás: www.preshaz.eu