Belépés tagoknak

Képtár

Naptár
2019. március  
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

További hírek

Ádvent és Karácsony napjaiban a Szent György Lovagrend a Dél-Dunántúlon is segített rászorulóknak.

(2018. december 27. 14:14)


Megrendülten, szomorú szívvel, de isten akaratában megnyugodva értesítelek benneteket, hogy lovagrendünket pótolhatatlan veszteség érte. Életének 86. évében elhunyt lovag dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja.

(2018. november 26. 09:08)


A Szent György Lovagrend, a Szent Gellért Lovagrend, a Nemzeti Fórum, és Keszü Önkormányzata közös megemlékezését a keszüi Szent Anna templomban tartottuk meg 2018. október 23-án este 18 órakor, ahol Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke volt az ünnepi szónok.

(2018. november 4. 20:38)


lg Bokor Domokos 1940.Székelyudvarhely - 2017. Ljungby (Svédország)

(2018. szeptember 17. 10:03)


Olaszországi priorátus megakalulása

(2018. szeptember 7. 13:21)

Nyári Egyetem: interjú lovag dr. Bárdos István főszervezővel

- Kincstartó Úr, programjuk középpontjában Székelyföld, a Gyimesek és a Csángóföld néprajza áll. Törekednek-e arra, hogy ne holt tudományos anyag keletkezzen, hanem Szent György lovagjainak jelenléte lélekben megerősítse ott élő magyarjainkat, és serkentést adjon, hogy a néprajz ne a múlt értéke legyen, hanem ma és a jövőben is gyarapodjon, megőrizve, színezve, fényezve magyar jellegét?

 

- A Nyári Egyetem hallgatósága minden alkalommal a házigazda, jelen esetben a Dél-Erdély és hozzá kapcsolódva, Észak-Erdély és Partium, továbbá Kárpátalja, Délvidék, Felvidék nagypriorátusai és legnagyobb örömünkre az egyre aktívabb európai valamint magyarországi nagypriorátusainak tagjaiból és szimpatizánsaiból áll.

A huszadik század kataklizmái során szétszórt magyarság nehéz, olykor megalázó helyzetbe került. Történelmi szerepünket, kultúránkat „jobb esetben” elhallgatják, rosszabb estben meghamisítják, esetenként a többségi nemzet kultúrájánál alacsonyabb rendűnek állítják be. A Szent György Lovagrend egésze, ezen belül kiemelten a Nyári Egyetem, ennek a számunkra elfogadhatatlan helyzetnek a megváltoztatására irányuló munkából kívánja kivenni a részét.

Az egyes szemeszterek programjában kiemelt szerepet kap alapítónk I. Károly (Róbert) tevékenységének bemutatása, rendünk történetének feldolgozása, a Kárpát-medence történelmének magyar szempontú feldolgozása. Előadássorozatainkban jelentőségüknek megfelelő arányban vannak jelen az egyházak történelemformáló szerepével kapcsolatos témák. A Nyári Egyetemek programjában lehetőség szerint tárgyaljuk az utódállamok tananyagából kihagyott magyar vonatkozású történelmi eseményeket, ha szükséges korrigáljuk a számunkra elfogadhatatlan történelmi interpretációkat.

Most, Gyimesbükkön, az a célunk, hogy a szélrózsa minden irányából idesereglő hallgatóság megismerje, és közösségi élményeként elraktározza, értékrendjének szerves részévé tegye a történelmi Magyarország legkeletibb részén élő moldvai csángók és gyimesi csángószékelyek hitvilágát, táplálkozáskultúráját, népszokásait, népzenéjét és táncait. A résztvevők fedezzék fel és legyenek büszkék a térség műemlékeire, népi építményeire, azoknak a magyar kultúra egészére gyakorolt kisugárzó hatására éppen úgy, mint magyar állam anyagi áldozatvállalásával megőrzött, megújított középkori és reneszánsz freskóinkra, műemlékeinkre, megvalósult műemléki rekonstrukcióinkra. Ezt a racionális megismerési folyamatot teszik teljessé a vidék kitűnő zenekarai, tánccsoportjai és más műfajokban jeleskedő előadói.

Történelmi témáink során visszatekintünk II. András korára, Róbert esztergomi érsek kunok között tartott missziójára, Károly Róbert temesvári éveire, Mátyás király házasságaira, utódlásának bonyodalmaira, Csíksomlyói búcsú hagyományaira, az 1568-a tordai országgyűlés történelmi jelentőségű döntésére, a protestáns egyházak elismerésére. Megismerkedünk Bethlen Gábor és a székelyek kapcsolatával, Thököly Imre ifjú éveivel, személyének hispániai megítélésével, a Madéfalvi siculicidiummal, az I. Világháború erdélyi, székelyföldi eseményeivel.

Nyári Egyetemünk tudományos rangját és hitelességét az Erdélyben, ezen belül a Székelyföldön, a Gyimesekben, Csángóföldön élő kutatók, Magyarországról, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a Szegedi Tudományegyetem, a Corvinus Egyetem oktatói, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és Esztergom jeles kutatói biztosítják.


- Ön előadást tart Mátyás király szerelmeiről, gyermekeiről. Történelmünknek ezt a kiemelkedő alakját, aki Erdélyben született, hogyan lehet még közelebb hozni a mai nemzedékekhez?
 

- A történelem dolgairól gondolkozva két dogmától kell megszabadulnunk. Ezek közül az egyiket a „történelem osztályharcok története” formulával a másikat a személyiség mindenek felettiségével, a hőskultusszal jellemezhetjük.

Az egyik azért hamis, mert teljesen eltünteti a személyiséget és annak erkölcsi, jogi, történelmi felelősségét, a másik meg azért, mert az előző ellentéteként, személyiséget démoni mélységekbe vagy isteni magasságokba emelve, fosztja meg minden emberi vonásától. Az eredmény ugyanaz.

Számomra az a történészi iskola a hiteles, amelyik mentes a fentebbiektől, továbbá nem a politikatörténetet, hanem több társtudomány – néprajz, egyháztörténet és sorolhatnám tovább – bevonásával a társadalomtörténetet állítja vizsgálódásának középpontjába.

A magam részéről eszerint közelítek Mátyás király személyéhez is. Úgy gondolom, azáltal érthetjük meg őt, mint embert és egyben uralkodót, ha számba vesszük, hogy milyen motívumok voltak jelen szerelmeiben, házasságaiban, a család nevét tovább éltető utód megszületésre irányuló törekvéseiben. Ezek olyan általános emberi dolgok, amelyek alkalmasak arra, hogy személyén keresztül a történelem megélhető és megérthető legyen a mai és a következő nemzedékek számára is.


- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Önök mit tesznek azért, gyimesi, csángóföldi felfedezéseik eljussanak Belső-Magyarországra, a Várvidékre, sőt a Lajtán túli magyar közösségekhez is?

               
- Előadóinknak köszönjük, hogy közlés céljából rendelkezésünkre bocsátották és reméljük, hogy a jövőben is rendelkezésünkre bocsátják előadásaik írásos változatát. E nemes gesztusuknak köszönhető, hogy azok megjelenhettek „A Szent György Lovagrend Erdélyben", a „Szent György Lovagrend a Felvidéken" című kötetekben, valamint a délvidéki Bácsország folyóiratban. Nyomda számára előkészített állapotban vannak a 2013. évi visegrádi, és a 2014. évi Szombathely-Alsóőri Nyári Egyetem előadásai. Reméljük, hogy székely lovagjaink támogatásával a szárhegyihez hasonlóan, megjelenhet majd a gyimesbükki előadások írásos változatait magában foglaló kötet is.

                Természetesen bízunk abban is, hogy miként eddig, úgy most is minden közreműködő és résztvevő lélekben és magyar identitásában megerősödve, mindennapi életébe beépíthető értékekkel gazdagodva tér haza, és készül a 2017. évi Nyári Egyetemre.