Belépés tagoknak

Képtár

Naptár
2019. március  
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

További hírek

Ádvent és Karácsony napjaiban a Szent György Lovagrend a Dél-Dunántúlon is segített rászorulóknak.

(2018. december 27. 14:14)


Megrendülten, szomorú szívvel, de isten akaratában megnyugodva értesítelek benneteket, hogy lovagrendünket pótolhatatlan veszteség érte. Életének 86. évében elhunyt lovag dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja.

(2018. november 26. 09:08)


A Szent György Lovagrend, a Szent Gellért Lovagrend, a Nemzeti Fórum, és Keszü Önkormányzata közös megemlékezését a keszüi Szent Anna templomban tartottuk meg 2018. október 23-án este 18 órakor, ahol Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke volt az ünnepi szónok.

(2018. november 4. 20:38)


lg Bokor Domokos 1940.Székelyudvarhely - 2017. Ljungby (Svédország)

(2018. szeptember 17. 10:03)


Olaszországi priorátus megakalulása

(2018. szeptember 7. 13:21)

Mesterségünk címere - dr. Nemes András

 

 Kedves András! Hogyan foglalnád össze pályádat életutadat?

 

A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán kitűnő eredménnyel végeztem 1977-ben Biológia-
Mezőgazdasági szakon, majd azonnal beíratkoztam a Pécsi Janus Pannonius Tudomány Egyetem
Állam és Jogtudományi Karára. Az egyetem elvégzése után előbb mezőgazdasági joggal, majd
környezetvédelemmel foglalkoztam. Kormány tisztviselőként (főmunkatársként) tevékenykedtem az
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hivatal megszűnéséig. A jogtanácsosi és ügyvédi
szakvizsgák letétele után a TF-re kerültem. Itt szereztem tudományos fokozatot a Magyar Testnevelési
Egyetem Doktori Iskolájában. A PhD értekezésem a TF-en eltöltött közel egy évtizedes jogtanácsosi
munka sportszakmai, jogi kihívásainak rezüméje volt. A „summa cum laude” minősítéssel abszolvált
fokozatszerzésem után nagy ambícióval kezdtem neki a sportjogi ismeretanyag rendszerezéséhez. Két
évig az Államigazgatási Főiskolán is külső oktató voltam, majd a közigazgatási szakvizsga bizottság
állandó külsőseként is ténykedtem. Közel harminc évet töltöttem oktatással részint a TF-en, részint a
Pázmány Jogi Karána Deák Ferenc Továbbképző Központban. 16 egyetemi és egyéb jogi/sportjogi
könyvnek és kb 50 publikációnak vagyok szerzője és társszerzője. Két PhD hallgatóm volt. Egy ideig
– amíg a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) néven folytattuk az oktatást
megbízott tanszékvezető voltam a sportmenedzser szakon. A TF menedzsmentje támogatta azon
törekvéseimet, hogy a sportjog önállóságának hazai akadémiai elismertségéért dolgozzak. A Miskolci
Egyetem Jogi karán habilitáltam 2015-ben, de professzori kinevezést a nyugdíjazásom miatt már nem
kaphattam. A TF Doktori iskolájában még aktív szakvezető vagyok, egy PhD hallgatóm van. A
sportjogász képzés fontosságát számomra – sorrendben - csak a családom előzi meg. Emiatt folytattam
ügyvédi praxist párhuzamosan az oktatómunkával elsősorban a polgári jog és főleg a családjog
területén.

 

Úgy tudom mindig is "aktív civil voltál és vagy ma is. Mesélnél néhány mondatban erről is ?

 

Összesen kilenc civil szervezetnek voltam és vagyok jelenleg is a tagja (Magyar
testnevelőtanárok Egyesülete, Magyar Sporttudományi Társaság, Magyar Sportjogi Társaság, Magyar
Sportmenedzser Társaság, Rákóczi Szövetség Dunakeszi tagszervezete, Keresztény Értelmiségi
Szövetség Dunakeszi tagszervezete, Jó Életminőségért Alapítvány kuratóriumi elnök, Nemzetközi
Sportjogász Társaság tudományos alelnöke vagyok 10 éve.)
A Szent György Lovagrend 2012-től fogadott tagjai sorába. A Budapesti Nagypriorátus
rendezvényein, és Lovagrendünk nyári egyetemein rendszeresen részt veszek. Karitatív munkában
(főleg a Délvidékre fókuszálva) és egykori falum (ma város) felemelkedéséért sokat fáradozom.

 

Úgy tudom szívesen segítenéd a Lovagrend operatív jogi munkáját is és erre a rendtársak igyekeznek kapacitálni is.

 

Igen, felmerült, hogy szakmai tudásom és tapasztalatom hasznára válhatna a Rendnek és természetesen a magam részéről ennek semmi akadály. Ha a Rendtestvérek is szükségesnek látják, akkor bekapcsolódom a napi operatív munkába is.

 

Mi foglalkoztat mostanában?

 

Informális közösségünk, a Bácsalmáshoz kötődők Baráti köre az Alapítványunk segítségével állíttatta
fel II. Rákóczi Ferenc köztéri bronzszobrát sokak jószándékának köszönhetően. A himnusz (és
hamarosan a Szózat) vándorkiállítás - lovagdáma Orgoványi Anikó festménysorozatának – országos,
sőt a jelenlegi határainkon túlnyúló – bemutatása, valamint az azzal együtt járó ismetetterjesztő
előadások és nemzettudatápolási tevékenység rendszeres (és remélhetőleg még sokáig tartó) kulturális
elfoglaltságot fog biztosítani.

 

Köszönöm és további sok sikert, jó egészséget kívánunk!