Belépés tagoknak

Képtár

Naptár
2019. március  
 
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

További hírek

Ádvent és Karácsony napjaiban a Szent György Lovagrend a Dél-Dunántúlon is segített rászorulóknak.

(2018. december 27. 14:14)


Megrendülten, szomorú szívvel, de isten akaratában megnyugodva értesítelek benneteket, hogy lovagrendünket pótolhatatlan veszteség érte. Életének 86. évében elhunyt lovag dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja.

(2018. november 26. 09:08)


A Szent György Lovagrend, a Szent Gellért Lovagrend, a Nemzeti Fórum, és Keszü Önkormányzata közös megemlékezését a keszüi Szent Anna templomban tartottuk meg 2018. október 23-án este 18 órakor, ahol Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke volt az ünnepi szónok.

(2018. november 4. 20:38)


lg Bokor Domokos 1940.Székelyudvarhely - 2017. Ljungby (Svédország)

(2018. szeptember 17. 10:03)


Olaszországi priorátus megakalulása

(2018. szeptember 7. 13:21)

Elhunyt dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja

Megrendülten, szomorú szívvel, de isten akaratában megnyugodva értesítelek benneteket, hogy lovagrendünket pótolhatatlan veszteség érte. Életének 86. évében elhunyt lovag dr. Renn Oszkár, Heves-Borsod-Nógrád megye nagypriorja. 

 

Dr. Renn Oszkár 1933. április 6-án született Ekecsen. Az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett 1952-ben, majd egyetemi tanulmányait a Miskolci Műszaki Egyetemen folytatta. Az 56-os forradalomban a helyi diákparlament egyik vezetőjévé választották, ezért később 2 évi börtönbüntetésre ítélték. Így gépészmérnöki diplomáját csak a büntetés letöltése után, munka mellett tanulva 1964-ben kaphatta meg. Ezen idők alatt fizikai munkával tartotta fenn magát. A kommunista diktatúra éveinek igazságtalanságai és a börtönévek keserű tapasztalatai formálták fiatal lelkét és tették mindig igazságot, a kis ember és a köz javát szolgálni akaró humanistává. Megrázó élményeit több regényében, esszében is leírta –történelmünk egyik leggyalázatosabb korának mementójaként hagyva az utókorra.

A megtorlás után visszatért Egerbe, ahol az ország egyik legkorszerűbb gyárában a VILATI-ban helyezkedett el. Doktorált és 1967-től dolgozott itt, műszaki igazgatóhelyettesként innen vonult nyugállományba.

1991-től a Megyei Vagyonátadó Bizottság vezetője, 1994-98 között Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője, az Egri Civil Kerekasztal alapító tagja, a közélet fáradhatatlan résztvevője volt. Éveken keresztül szervezte, vezette az egri lakosság körében rendkívül sikeres „Egri sétákat”, melyekről több kiadványt is megjelentettek. Az egri Lokálpatrióta Egylet tiszteletbeli elnöke, a Szent György Lovagrend Heves-Borsod-Nógrád megyei nagypriorja, korábban a magisztrátus tagja volt.

Felesége, dr. Frank Mária gyermekgyógyász főorvos, Magyarország örökös úszóbajnoka volt. Emlékére létrehozta a „Gyermekek Gyógyításáért Alapítványt”, mely nemcsak a gyógyító orvosok támogatását szolgálja, de a beteg, rászoruló embereken való segítés fontosságát is példázza.

2015-ben szakmai, civil és közéleti munkásságának elismeréseként Pro Agria” szakmai díjban részesült.

 

A múltat és történelmi örökségeinket ápoló, de mindig céltudatosan a jövőt tervező, példamutató életével, tetteivel százakat állított maga mellé. Olyan közéleti személyiség volt, akinek – szerénysége ellenére - a véleménye mérvadó volt, irányt mutatott a keresztény értékek megtartásához.

Halk szavú, nagy tudású bölcs volt, akinek odafigyeltek a szavára. Szerette a társaságot és szerette az egyedüllétet is. Mert soha nem volt egyedül és soha nem volt magányos. Gondolkodó ember volt, versekben és regényekben adott hitvallást az élet hétköznapi és sorsfordító nagy dolgairól. Mindig vele volt az Istentől kapott képessége, hogy tudjon szeretni, bízni, ha kell, harcolni, tudjon segíteni és alázattal fejet hajtva másokat szolgálni. Ebben a szellemben nevelte két gyermekét és így mutatott példát unokáinak.

Erőt, hitet és szeretetet adott mindannyiunknak.

 

Beteljesítette sorsát, amint azt a „Sorsom” című versében 2005-ben megírta:

Egykoron az Úr akaratából

 Embernek fogantattam,

A keresztvízzel

 Krisztus-hitre megjelöltettem,

Édesanyámtól magyarul

 Magyarrá szólíttattam,

Népem és tanítóim által

 Embernek és Magyarnak neveltettem,

Istenem és hitem segítségével

 Az úton maradhattam.”

 

 

Emléke örökké szívünkben él.

 

 

Lovagtársunk lelki üdvéért 2018. november 30-án 12.30-korszentmise lesz az egri bazilikában, majd 13.00-kor kerül sor a temetésére a bazilika altemplomában.

 

Szent György Lovagrend Borsod-Heves-Nógrád Megyei Nagypriorátus