• Kezdőlap
  • Lovagrendről
  • Hírek
  • Lovagrendünk a csíksomlyói pápalátogatáson

Lovagrendünk a csíksomlyói pápalátogatáson

’’A pápának szívügye,hogy felnőtt egyházat szeretne, amely Isten lelkével együtt megy, együtt halad’’ Június 1-én eljött közénk Csíksomlyóra, a Pünkösdi búcsú helyszínére, a Nyeregbe,Ferenc pápa,Jézus Krisztus földi helytartója, hogy megkeresse a periférián élőket, szükséget szenvedőket,és őket felemelje, visszaadja nekik a méltóságot.
Nem törödve a bürokrácia kreálta nehézségekkel, az időjárás viszontagságaival, százezer istenhívő ember hallgatta alázattal a pápa álltal celebrált szentmisét, énekelte megrendült lélekkel az ősi Mária énekeket, a Nemzeti imát, a Székely himnuszt. A Szent György lovagrend úgy Erdély-i mint anyaországi , németországi tagjai szép számban vettek részt, kappába öltözve a Délerdélyi nagypriorátus zászlaja alatt vonulva, de sokan plébániájukkal, községük népével, regisztrált csoportjukkal érkeztek a pápa tiszteletére állított óriási székely kapun át,melyet Wass Albert örök igazságú felirata ékesít :’’ Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez testvér, ne légy hűtlen soha’’ . Székelyudvarhelyi priorátusunk taglai igen jelentős anyagi hozzájárulással segítették a pápai liturgia előkészitését, a liturgikus eszközök, liturgikus bútorzat beszerzését. A szentbeszédet hallgatva megértettük , hogy ott ahol vagyunk, az élő Istennel kapcsolatba vagyunk és ha ez megvan,akkor megszületik a vigasz,a belső béke.

Forrás: lovag Abrudbányai Sándor nagyprior úr